Algemene voorwaarden

De Bandoga-website, www.bandoga.com , is bedoeld om informatie te verstrekken met betrekking tot onze diensten. Elk gebruik van deze website en alle toegankelijke informatie die erin wordt verstrekt door Bandoga of aan Bandoga wordt verstrekt door websitebezoekers, is onderworpen aan de volgende voorwaarden:

Eigendom van inhoud

Alle informatie en afbeeldingen op deze website zijn eigendom van Bandoga. Dit wordt beschermd door copyrightregels en handelsmerken (trademark) en mag in geen enkele vorm of op enige manier worden gereproduceerd zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Bandoga. Bandoga behoudt zich ook het eigendom voor van alle vragen, opmerkingen, suggesties en dergelijke die door bezoekers van de website worden ingediend.

Content disclaimer

De inhoud van deze site is uitsluitend bedoeld voor informatieve doeleinden. De inhoud wordt geleverd zoals hij is, zonder verantwoordelijkheid voor de juistheid of volledigheid van de informatie en zonder enige vorm van garantie, expliciet of impliciet voor verhandelbaarheid of toepasbaarheid voor persoonlijke of zakelijke doeleinden.

Aanvaarding en vragen

Door de Bandoga-website te bezoeken, erkent u en gaat u akkoord met de algemene voorwaarden die op deze pagina worden vermeld. Alle vragen over deze website en de algemene voorwaarden moeten worden gericht aan info@bandoga.com met vermelding van "Algemene voorwaarden" in de onderwerpregel. p>